Trong số các nước EU đầu tư vào Việt Nam, Hà Lan đứng đầu với 221 dự án có vốn đầu tư đăng ký 6,58 tỷ USD, chiếm 34,7% tổng vốn đầu tư của EU tại Việt Nam.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến 20/10/2014, đã có 23/28 nước thành viên EU đầu tư vào Việt Nam với 1.535 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký trên 18,95 tỷ USD.

Trong số các nước EU đầu tư vào Việt Nam, Hà Lan đứng đầu với 221 dự án có vốn đầu tư đăng ký 6,58 tỷ USD, chiếm 34,7% tổng vốn đầu tư của EU tại Việt Nam. Pháp đứng thứ 2 với 418 dự án có vốn đầu tư 3,3 tỷ USD, chiếm 17,4%.

Tiếp theo là Vương quốc Anh có 191 dự án với 2,82 tỷ USD vốn đầu tư, chiếm 14,9% tổng vốn đầu tư . Đứng thứ 4 là CHLB Đức có 239 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư là 1,33 tỷ USD, chiếm gần 7,1% tổng vốn đầu tư của các nước EU đầu tư vào Việt Nam.

Lĩnh vực lcông nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu trong các lĩnh vực mà các nước EU đầu tư tại Việt Nam, có 547 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 6 tỷ USD, chiếm 31,8%. Đứng thứ 2 là sản xuất, phân phối điện khí nước có 19 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư là 3,52 tỷ USD, chiếm 18,6% tổng vốn đầu tư của các nước EU tại Việt Nam.

Tiếp đến là lĩnh vực thông tin truyền thông, có 166 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,19 tỷ USD, chiếm 11,6% tổng vốn đầu tư. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản, khai khoáng với quy mô vốn lần lượt là 1,9 tỷ USD và 1,48 tỷ USD. Điều này có được là do các nhà đầu tư ở những nước EU có khả năng tài chính và lợi thế về công nghệ, kỹ thuật cao.

Hà Nội là thành phố thu hút đầu tư nước ngoài từ các nước EU nhiều nhất toàn quốc với 357 dự án với trên 3 tỷ USD vốn đầu tư, chiếm 16,3% về tổng vốn đầu tư của các nước EU tại Việt Nam. 

Một số dự án lớn của các nước EU đầu tư vào Việt Nam

- Dự án Công ty TNHH điện lực AES- TKV Mông Dương (BOT nhiệt điện Mông Dương 2) do AES Mong Duong Holdings B.V(AES) đăng ký tại Hà Lan đầu tư, vốn đầu tư là 2,15 tỷ USD để xây dựng vận hành nhà máy nhiệt điện than 1200MW.

- Dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh (HĐHTKD) dịch vụ điện thoại di động CDMA giữa TCT bưu chính viễn thông và Hutchison Telecommunication, R.L (Luxembourg) trong lĩnh vực phát triển mạng điện thoại di động CDMA 800Mhz với tổng vốn đầu tư là 1,04 tỷ USD.

- Dự án HĐHTKD giữa TCT bưu chính viễn thông và France Cable et Radio Việt nam (Pháp) trong lĩnh vực xây dung mới, nâng cấp, cung cấp dịch vụ viễn thông với số vốn đâu tư là 615 triệu USD.

- Dự án HĐHTKD dầu khí Côn Nam Sơn giữa bên Việt Nam và BP Pipelines - Hà Lan trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng vận hành đường ống dẫn khí với số vốn đâu tư là 607 triệu USD.

Nguồn: Thoibaotaichinhvietnam.vn