Công ty Buur Fashion có trụ sở tại Hà lan, chuyên kinh doanh quần áo phụ nữ bán buôn tại châu Âu và Bắc Mỹ đang có kế hoạch mở rộng phạm vi bán lẻ, tìm nhà cung cấp và sản xuất quần áo dệt may Việt nam sản xuất số lượng nhỏ nhưng đáp ứng thời gian giao hàng nhanh.

Địa chỉ liên hệ:
Jessica Walden
Buur Fashion Canada Ltd.
Phone:
604-525-2131 - 604-525-2131 FREE  
Toll Free: 855-525-2131 - 855-525-2131 FREE  
Fax: 855-221-2132
Email: jessica@buurfashion.com 
http://www.buurfashion.com 

Nguồn: ttnn.com