Tên Hội chợ, triển lãm

Chu kỳ

Địa điểm
Thời gian cụ thể

Triển lãm ảnh COLOMBO

1 năm/lần

Hội trường Quốc tế Bandaranaike Memorial, Colombo

06.12 - 08.12 2013
SIGN TODAY COLOMBO
 
 
 
(giới thiệu về ngành quảng cáo tại Srilanka)
1 năm/lần

Hội trường Quốc tế Bandaranaike Memorial, Colombo

06.12 - 08.12 2013

CIFS
Hội chợ quốc tế giới thiệu sợi, Colombo

1 năm/lần
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Colombo, Srilanka
Feb. 2014 (?)

TEXTECH INTERNATIONAL EXPO - SRI LANKA
Hội chợ quốc tế về ngành Dệt may

1 năm/lần
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Colombo, Srilanka
05.03 - 08.03 2014

COLOMBO INTERNATIONAL YARN & FABRIC SHOW

 
 
 
Hội chợ quốc tế về ngành sản xuất/cung cấp sợi
1 năm/lần
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Colombo, Srilanka
06.03 - 08.03 2014
DYE+CHEM SRI LANKA
 
 
 

Hội chợi quốc tế về thuốc nhuộm và các chất hóa học dùng trong ngành công nghiệp

1 năm/lần
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Colombo, Srilanka
06.03 - 08.03 2014
LANKAPACK
 
 
 

Hội chợ giới thiệu về các loại máy đóng gói, nguyên liệu và sản phẩm đóng gói bảo vệ môi trường

2 năm/lần

Hội trường Quốc tế Bandaranaike Memorial, Colombo

23.05 - 25.05 2014

POWER SRI LANKA
Hội chợ quốc tế về sản xuất điện, năng lượng và tái tạo năng lượng

1 năm/lần
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Colombo, Srilanka
06.06 - 08.06 2014

SOLAR SRI LANKA
Hội chợ quốc tế về tái tạo năng lượng mặt trời

1 năm/lần
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Colombo, Srilanka
06.06 - 08.06 2014

SRI LANKA INTERNATIONAL AUTO SHOW

 
 
 
Hội chợ quốc tế ô tô, Srilanka
 
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Colombo, Srilanka
13.06 - 15.06 2014
RUBEXPO
 
 
 

Hội chợ giới thiệu về cao su nguyên liệu, máy móc sản xuất và sản phẩm cao su.

 
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Colombo, Srilanka
14.08 - 16.08 2014

SRI LANKA PLAST

 
 
 
Hội chợ quốc tế về ngành nhựa
2 năm/lần
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Colombo, Srilanka
14.08 - 16.08 2014
HHF
 
 
 

Hội chợ quốc tế về kiến trúc, thiết bị, nguyên liệu, nhà hàng, khách sạn, ca si nô, dịch vụ du lịch

1 năm/lần
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Colombo, Srilanka
Tháng 9 - 2014
E - POWER SRI LANKA
 
 
 
Hội chợ quốc tế về thiết bị và kỹ thuật điện
2 năm/lần
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Colombo, Srilanka
T
(Nguồn: Tạp chí Công Thương)