Nằm trong chuỗi kế hoạch hoạt động thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ngày 21/3/2014, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Bình Định (01 Nguyễn Tất Thành - TP Quy Nhơn), Hội chợ Thương mại (HCTM) khu vực miền Trung - Tây Nguyên (MT-TN) năm 2014 chính thức khai mạc.

Tham gia HCTM 2014 lần này có trên 100 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề, với khoảng 300 gian hàng tiêu chuẩn trưng bày và bán sản phẩm. Trong đó có sự tham gia của nhiều DN, cơ sở sản xuất của các cụm công nghiệp, cơ sở làng nghề ở 11 huyện thị, thành phố trong tỉnh. Nhiều thương hiệu, sản phẩm mới xuất hiện như: “Nước mắm Nhơn Lý”; “Chả cá Quy Nhơn”... Tham gia HCTM 2014 lần này có trên 100 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất làng nghề, với khoảng 300 gian hàng tiêu chuẩn trưng bày sản phẩm và bán hàng. Trong đó có sự tham gia của nhiều DN, cơ sở sản xuất của các cụm công nghiệp, cơ sở làng nghề ở 11 huyện thị, thành phố trong tỉnh, cơ sở làng nghề trong tỉnh. Nhiều thương hiệu, sản phẩm mới xuất hiện như: “Nước mắm Nhơn Lý”; “Chả cá Quy Nhơn”. Đặc biệt có 2 gian hàng trưng bày và bán sản phẩm công - nông nghiệp của Campuchia tham gia tại Hội chợ.

Hội chợ sẽ diễn ra trong thời gian khoảng 1 tuần lễ và sẽ kết thúc vào ngày 27/3/2014.

Đặc biệt có 2 gian hàng trưng bày và bán sản phẩm công - nông nghiệp của Campuchia tham gia tại Hội chợ.

Được sự chỉ đạo của Công ty Điện lực Bình Định, Điện lực Quy Nhơn đã hoàn tất các khâu chuẩn bị nguồn, lưới điện và vận hành phương thức cấp điện hợp lý, để bảo đảm cung ứng điện góp phần thành công của hội chợ.

Hội chợ sẽ diễn ra trong thời gian 1 tuần và sẽ kết thúc vào ngày 27/3/2014.

Nguồn: tapchicongthuong.vn