Ngày 26/3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức họp báo về việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Tây Nguyên lần thứ 2 – năm 2013 tổ chức tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, ngày 12/4/2013.

Ông Trần Việt Hùng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, ông Trương Minh Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), ông Trần Thế Vinh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai chủ trì buổi họp báo.

Ban tổ chức cho biết, Hội nghị xúc tiến đầu tư Tây Nguyên lần thứ 2 - năm 2013 được tổ chức tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai vào ngày 12/4/2013, nhằm tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây Nguyên. Đồng thời đây còn là diễn đàn cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp cùng nhau trao đổi, thảo luận về chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn các nguồn vốn cho phát triển cả vùng trong thời gian tới.

Đây cũng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, nhằm huy động các nguồn lực phát triển nhanh bền vững cho vùng và giải quyết tốt an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân trong vùng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và xúc tiến du lịch, tạo điều kiện, cơ hội cho các tổ chức, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu về tiềm năng, năng lực của mình trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, tín dụng…

Theo ông Trần Việt Hùng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, thời gian qua Đảng, Nhà nước, Chính phủ rất quan tâm, đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của khu vực. Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phát triển kinih tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001 – 2010” và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vùng Tây Nguyên đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa rất quan trọng. Kinh tế Tây Nguyên đã có những bước chuyển biến quan trọng, an ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững. Tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân hàng năm đạt 12%; thu nhập bình quân đầu người từ 2,9 triệu đồng (năm 2001) đã tăng lên 15,5 triệu đồng (năm 2010), năm 2012 thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 26,9 triệu đồng.

Về tình hình thu hút đầu tư, liên kết xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên đã được sự ủng hộ của Trung ương, các Bộ, ban, ngành, các địa phương trong khu vực và một số tỉnh thành phố trong cả nước. Toàn vùng Tây Nguyên và Ban Chỉ đạo Tây Nguyên xem đó là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt.

Năm 2009, lần đầu tiên các tỉnh Tây Nguyên đã liên kết cùng tổ chức diễn đàn Xúc tiến đầu tư Tây Nguyên lần thứ nhất và đã mang lại kết quả đáng khích lệ. Theo thống kê của các địa phương, từ năm 2009 đến nay, tổng vốn đăng ký đầu tư của Vùng đạt trên 90.000 tỷ đồng (bình quân trên 30.000 tỷ đồng/năm), tăng cao so với các năm trước (bình quân 16.500 tỷ đồng/năm). Về đầu tư trực tiếp nước ngoài, tuy có điều kiện thuận lợi, song khu vực Tây Nguyên có những đặc thù ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động này. Đến nay, toàn khu vực đã thu hút được 169 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký đạt trên 900 triệu USD, chiếm 20, 36% về số dự án và 3,71% về tổng vốn đăng ký so với cả khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Có được những kết quả đáng khích lệ như trên, bên cạnh sự chỉ đạo sâu sát của Đảng, Chính phủ, các Bộ, ngành và sự nỗ lực của chính quyền các địa phương trong khu vực; sự phát triển đó có vai trò tham gia đáng kể của Ngân hàng Nhà nước và sự đóng góp thường xuyên, liên tục, có trách nhiệm của các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại. Đặc biệt, ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) đã luôn đồng hành cùng với chính quyền trong vùng và doanh nghiệp đến đầu tư tại Tây Nguyên để góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra.

Tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Tây Nguyên lần thứ 2 – năm 2013 dự kiến có khoảng 350 đại biểu, gồm đại diện Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện các tỉnh khu vực Tây Nguyên, các tỉnh giáp với khu vực Tây Nguyên; các đại sứ quán, tổng lãnh sự quán, các tổ chức quốc tế; một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp trong nước, tổ chức tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư – tín dụng và các cá nhân quan tâm./.