Nhằm đánh giá vai trò cần thiết về minh bạch thông tin sản phẩm thủy sản cá tra và ứng dụng hệ thống Traceverified, truy xuất nguồn gốc điện tử sản phẩm. Tại khách sạn Sông Trà, Hiệp Hội Thủy sản Đồng Tháp vừa tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “truy xuất nguồn gốc bằng điện tử”.

Truy xuất nguồn gốc là yêu cầu của người tiêu dùng, cùng nhiều quốc gia, tổ chức Quốc tế nhằm thu thập và truyền tải các thông tin về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm đang tiêu dùng. Thời gian qua, nhiều nhà sản xuất cá tra Việt Nam đã sớm nhận thức được lợi ích do hệ thống nguồn gốc truy xuất mang lại, hầu hết các nhà sản xuất đều áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thông qua hệ thống giấy tờ. Tuy nhiên hiện nay, có một phương pháp mới đảm bảo an toàn và tiện lợi hơn, đó là truy xuất nguồn gốc điện tử. Ưu điểm của hệ thống này là thông tin được truy cập mọi lúc mọi nơi, nhanh chóng, đầy đủ và dễ dàng.

Áp dụng truy xuất nguồn gốc điện tử giúp doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đáp ứng một cách kịp thời và chính xác các yêu cầu của khách hàng nước ngoài về truy xuất nguồn gốc và thông tin về các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm cá tra. Đây cũng là cơ hội quảng bá tên tuổi doanh nghiệp đến người tiêu dùng cuối cùng của chuỗi tiêu thụ. Traceverified là một hệ thống có thể đáp ứng các yêu cầu mới nhất của truy xuât nguồn điện tử.

Nguồn: Vasep