Được tổ chức lần đầu tiên tại Đà Nẵng nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 42, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế CLMV đã diễn ra được 4 lần, lần gần đây nhất tại Siêm Riệp, Campuchia vào ngày 26 tháng 8 năm 2012 bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 44.

Theo sáng kiến của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia Cham Prasidh, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các nước Campuchia, Lào, Mianma, Việt Nam (CLMV) sẽ nhóm họp thường niên bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN với mục đích thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế- thương mại giữa các nước CLMV, phát huy tiềm năng của CLMV để thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước khác trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế CLMV cũng tạo thuận lợi cho việc thực hiện các thoả thuận về kinh tế của Hội nghị Cấp cao CLMV.

Hoạt động hợp tác sẽ được cụ thể hóa thông qua các Chương trình hành động hàng năm và các đề xuất dự án, tập trung vào các lĩnh vực: Kinh tế, thương mại; Thúc đẩy đầu tư; Phát triển nguồn nhân lực và Cơ chế phối hợp.

Hội nghị các quan chức kinh tế cấp cao CLMV lần thứ 5 đã diễn ra bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp tại Hà Nội vào chiều ngày 07/3/2013 để chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 6 sắp tới tại Lào và Hội nghị Bộ trưởng kinh tế CLMV lần thứ 5 dự kiến được tổ chức vào cuối năm nay. Hội nghị đã tập trung thảo luận các nội dung chính: Tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động CLMV 2012; Rà soát và thảo luận việc thực hiện Chương trình hành động CLMV 2013; Chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 6 và Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế CLMV lần thứ 5.

Về Chương trình hành động CLMV 2012 (AP 2012), 11 trong tổng số 13 hoạt động của CLMV AP 2012 đã và sẽ hoàn thành theo dự kiến, chiếm 85% kế hoạch đề ra. Các hoạt động này đều do các nước CLMV chủ động thực hiện, trong đó Việt Nam đóng góp vào phần lớn các hoạt động. Những khó khăn chính trong quá trình thực hiện CLMV AP 2012 là hạn chế về vốn, thiếu thông tin và nỗ lực tìm kiếm nguồn tài trợ cho các hoạt động. Tuy nhiên, các nước sẽ nỗ lực thực hiện các hoạt động còn lại của AP 2012 trong AP 2013.

Về CLMV AP 2013 và các đề xuất dự án, CLMV AP 2013 sẽ có 15 chương trình hợp tác và vẫn tập trung vào ba lĩnh vực chính cùng 11 đề xuất dự án hợp tác CLMV. Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò tích cực khi đưa ra thêm 05 đề xuất dự án hợp tác CLMV mới để các nước cùng tập trung thảo luận và cách thức là tìm kiếm hỗ trợ từ các đối tác phát triển.

Để chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao CLMV 6 vào ngày 12/03/2013 tại Viêng Chăn (Lào), tại Hội nghị, các nước đã nghe đại diện phía Lào báo cáo về quá trình chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao CLMV 6 và thảo luận về bản dự thảo Báo cáo Hội nghị Bộ trưởng kinh tế CLMV trình lên Hội nghị Cấp cao CLMV 6.

Hội nghị đã thống nhất đề xuất tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế CLMV lần thứ 5 bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN 45 vào tháng 8/2013 tại Brunei và Hội nghị Quan chức kinh tế cao cấp CLMV để chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN sẽ được tổ chức vào thời gian trước đó.

(Nguồn: CôngThương)