Đại sứ quán I-rắc tại Hà Nội thông báo Bộ Dầu mỏ I-rắc tổ chức đấu thầu cung cấp dung dịch khoan cho Công ty khoan dầu I-rắc (Iraqi Drillings Company trực thuộc Bộ Dầu mỏ I-rắc).

Tên gói thầu: Tender Package No. IDC/2015/16-FLUIDS

Nội dung: cung cấp dung dịch khoan

Hạn chót nộp hồ sơ tham gia đấu thầu: Thứ Tư ngày 08/4/2015

Hạn chót mua hồ sơ thầu: Thứ Năm, 02/4/2015.

Thông tin liên hệ của Công ty Iraqi Drilling Company:

ĐT: +964 7191773 / +964 7198278

E-mail: idcpurchd@idc.gov.iq

Chi tiết về sản phẩm duch dịch khoan mời thầu: tham khảo file pdf kèm theo.

Các doanh nghiệp Việt Nam có quan tâm đề nghị liên hệ Đại sứ quán I-rắc tại Hà Nội để có thêm thông tin và sự hỗ trợ cần thiết:

Đại sứ quán I-rắc

Add:   66, Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam

Tel:     +04-3 9424141

Fax:    +04-3 9424055

Nguồn: vietnamexport.com