Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ IV năm 2015 từ ngày 07/4/2015 đến 13/04/2015 tại thành phố Bến Tre.

Nhằm nâng cao hiệu quả của ngành dừa, đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu cây dừa và các sản phẩm chế biến từ dừa. Thời gian qua, Bến Tre đã tổ chức thành công 3 kỳ Lễ hội Dừa qua đó đã khẳng định ý nghĩa và tính thiết thực của Lễ hội và sự ủng hộ quan tâm mạnh mẽ của các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố.

Năm 2015, được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và sự thống nhất của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ IV năm 2015 từ ngày 07/4/2015 đến 13/04/2015 tại thành phố Bến Tre.

Thông tin liên quan đến Lễ hội Dừa Bến Tre lần IV năm 2015 tham khảo tại địa chỉ: http://lehoiduabentre.vn 

Nguồn: Cục xúc tiến thương mại