Lịch hội chợ- triển lãm tại CH Kyrgystan năm 2014,do vụ Châu Âu tổng hợp.
Tên triển lãm
Thời gian
Địađiểmtổchức.Nhà tổchức
Đơn vị tổ chức
Đồ gỗ - 2014
Từ ngày 15– 17tháng 2
Thành phố Bishkek, cung thể thao mang tên Kozomkul/ Ban triển lãm  “Kyrgyzexpocenter” thuộc Phòng Thương mại  và Công nghiệp Kyrgystan
Phòng Thương mại  và Công nghiệp Kyrgystan
“TriểnlãmnôngnghiệpConđườngtơ lụa- 2014” trongkhuônkhổThunglũngFergan
Từ ngày 26 -28 tháng 2
Thành phố Osh/ Hiệp hội các doanh nghiệp nông nghiệp Kyrgystan“Zher Azyty”
Hiệp hội các doanh nghiệp nông nghiệp Kyrgystan“Zher Azyty”
Triểnlãm- hộichợlầnthứ8 “Côngnghiệpthờitrang: sảnphẩmvà thiếtbị, máymóc2014”
 
Từ ngày 7 đến 11 tháng 3
Thành phố Bishkek, cung thể thao mang tên Kozomkul/ Hiệp hội các doanh nghiệp công nghiệp nhẹ Kyrgystan“Legprom”
Hiệp hội các doanh nghiệp công nghiệp nhẹ Kyrgystan“Legprom”
Triển lãm quốc tế lần thứ 14 chuyên ngành xây dựng “BiskekBuild 2014”
Từ ngày 26 đến 28 tháng 3
Thành phố Bishkek, cung thể thao mang tên Kozomkul/ Công ty TNHH “ITECA-Ala-Too”
Cơ quan nhà nước về  Xây dựng và Phát triển khu vực, trực thuộc Chính phủ Kyrgystan
Triển lãm quốc tế chuyên ngành lần thứ 5 “Năng lượng và chiếu sáng- PowerKyrgystan 2014”
 
 
Từ ngày 26 đến 28 tháng 3
Thành phố Bishkek, cung thể thao mang tên Kozomkul/ CôngtyTNHH“ITECA-Ala-Too”
BộNănglượngvà CôngnghiệpKyrgystan
TriểnlãmquốctếchuyênngànhYtếlầnthứ9  “Ytế2014”
Từ  ngày 2 đến 4 tháng 4
Bảo tàng lịch sử quốc gia/ Công ty TNHH “Medexpo-KG”
Bộ Y tế Kyrgystan
Cục đảm bảo dược phẩm và công nghệ y tế
Hội chợ - triển lãm quốc tế tổng hợp lần thứ 16 «Kyrgystan 2014 »
Từ ngày 24 đến 28 tháng 4
Thành phố Bishkek, cung thể thao mang tên Kozomkul/ Ban triển lãm“Kyrgyzexpocenter”thuộcPhòng Thương mại và Công nghiệp Kyrgystan
Chính phủ Kyrgystan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Kyrgystan
TriểnlãmhànghóaThổNhĩ Kỳ“Kytiad”
Từ ngày 7 đến 11 tháng 5
Thành phố Bishkek, cung thể thao mang tên Kozomkul/ Công ty TNHH “ITECA-Ala-Too”
Hội các nhà công nghiệp và doanh nghiệp Kyrgystan-Thổ Nhĩ Kỳ.
Hộichợ- triểnlãmlầnthứ1 “Trườnghọc- 2014”
Từ ngày 22 đến 25 tháng 8
Thành phố Bishkek, cung thể thao mang tên Kozomkula/ Ban triển lãm “Kyrgyzexpocenter”thuộcPhòng Thương mại và Công nghiệp Kyrgystan
Phòng Thương mại và Công nghiệp Kyrgystan
Hộichợhàngmaymặclầnthứ4 “Mùahè 2014”
Từ ngày 21 đến 31 tháng 8
Thành phố Bishkek, chợ Alkanov/ Hiệp hội các doanh nghiệp công nghiệp nhẹ Kyrgystan“Lerprom”
Hiệp hội các doanh nghiệp công nghiệp nhẹ Kyrgystan“Legprom”
Triển lãm quốc tế chuyên ngành  lần thứ 2  “Ô tô, phụ tùng ô tô, sửa chữa, thiết bị, hóa chất ô tô, phụ kiện ô tô, tiuning ”- ATBI Expo 2014
Từ ngày 18 đến 20 tháng 9
Thành phố Bishkek, cung thể thao mang tên Kozomkul/ Công ty TNHH “ITECA-Ala-Too”
Công ty TNHH “ITECA-Ala-Too”, Bộ Giao thông và Liên lạc Kyrgystan
Hội chợ - triển lãm quốc tế chuyên ngành lần thứ 10 «ArgoProdExpo 2014» 
Từ 26 đến 29 tháng 9
Thành phố Bishkek, cung thể thao mang tên Kozomkula/ Vụ trung tâm triển lãm Kygystan-Phòng thương mại công nghiệp Kyrgystan
Bộ Nông nghiệp và Cải tạo đất Kyrgystan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Kyrgystan
Hội chợ - triển lãm hàng may mặc lần thứ 2 năm 2014
Từ 3 đến 7 tháng 10
Thành phố Osh/ Hiệp hội các doanh nghiệp công nghiệp nhẹ Kygystan“Lerprom”
Hiệp hội các doanh nghiệp công nghiệp nhẹ Kyrgystan“Lerprom”
Triển lãm hàng hóa Thổ Nhĩ Kỳ “Kytiad”
Từ 15 đến 19 tháng 10
Thành phố Bishkek, cung thể thao mang tên Kozomkul/ Công ty TNHH “ITECA-Ala-Too”
Hội các nhà công nghiệp và doanh nghiệp Kyrgystan-Thổ Nhĩ Kỳ.
BIO KG
Từ 17 đến 19 tháng 10
Thành phố Bishkek, Bảo tàng IZO mang tên Aitieva
Liên hiệp phong trào nông nghiệp hữu cơ BIO KG
Liên hiệp phong trào nông nghiệp hữu cơ BIO KG
Hội trợ triển lãm quốc tế « Tất cả cho gia đình 2014 » 
Từ 23 đến 25 tháng 10
Thành phố Osh/ Hiệp hội các doanh nghiệp nông nghiệp Kygystan“Zher Azyty”
Hiệp hội các doanh nghiệp nông nghiệp Kyrgystan“Zher Azyty”
Hội chợ triển lãm quốc tế tổng hợp lần thứ 22 «Bishkek 2014 »
Từ 30 tháng 10 đến 3 tháng 11
Thành phố Bishkek, cung thể thao mang tên Kozomkul/ Ban triển lãm “Kyrgyzexpocenter”-Phòng Thương mạivàCông nghiệp Kyrgystan
Phòng Thương mại và Công nghiệp Kyrgystan, Tòa thị chính thành phố Bishkek
Hội chợ giảm giá lần thứ 5  « Mùa thu 2014 »
Từ 05 đến 09 tháng 11
Thành phố Bishkek, cung thể thao mang tên Kozomkul/ Hiệp hội các doanh nghiệp công nghiệp nhẹ Kyrgystan“Lerprom”
Hiệp hội các doanh nghiệp công nghiệp nhẹ Kyrgystan“Lerprom”
Hội chợ tổng hợp lần thứ 6 «Quà tặng năm mới 2014 »
Từ 18 đến 22 tháng 12
Thành phố Bishkek, cung thể thao mang tên Kozomkul/ Ban triển lãm“Kyrgyzexpocenter”-Phòng Thương mại và Công nghiệp Kyrgystan
Phòng Thương mại và Công nghiệp Kyrgystan
Triển lãm chuyên ngành « Thị trường giao dịch hàng hóa 2014 »
Liên tục từ ngày 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 hàng năm
Thành phố Bishkek, đường Sadygalieva và tỉnh Chuiskaya, xã Novopokrova, đường Lenina, 250/
Công ty TNHH «Sở giao dịch hàng hóa Ekiu»
Hiệp hội dịch vụ hải quan Kyrgystan, công ty TNHH«Sở giao dịch hàng hóa Ekiu», Tổ hợp Công nông nghiệp «Kyrzyzaiylkomok», Công ty TNHH «Atalyk-group», công ty TNHH «ROUT», công ty CP  «El Kazyna», công ty CP «Sở giao dịch hàng hóa nguyên liêu tổng hợp thuộc Hiệp hội quốc tế các nhà công nghiệp và doanh nghiệp Kazakhstan
Triển lãm quốc tế về nông nghiệp «Zenish- Argo»
Liên tục từ ngày 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 hàng năm
Thành phố Kara-Balta, đường Zapadnaya, số 1/ Công ty TNHH «Ayaz group»
Bộ Nông nghiệp Kyrgystan, công ty TNHH «Ayaz group»
Triển lãm quốc tế kỹ thuật nông nghiệp
Liên tục từ ngày 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 hàng năm
Thành phố Bishkek, đường Matrosova, 1a/ Công ty TNHH “Avtomas-Radiator”
Bộ Nông nghiệp và Cải tạo đất Kyrgystan, công ty TNHH “Avtomas-Radiator”
Triển lãm kỹ thuật nông nghiệp «Evraziya Agritek»
Liên tục từ ngày 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 hàng năm
Khu Alammedinskii,  xã Lebedinovka, MTF 1/ Công ty TNHH «Evraziya Group KGZ»
Công ty TNHH «Evraziya Group KGZ»
Triển lãm quốc tế kỹ thuật nông nghiệp
Liên tục từ ngày 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 hàng năm
Tỉnh Osh, khu vực Karasuiskii, Sarai, xã Kirova, đường Mamashova
Bộ Nông nghiệp và Сải tạo đất Kyrgystan, công ty TNHH “Avtomas-Radiator”
Triển lãm quốc tế về nông nghiệp «Atalyk Agromash»
Liên tục từ ngày 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 hàng năm
Tỉnh Chuiskay,xã Novopokrova, đường Lenina, 250
Bộ Nông nghiệp và Cải tạo đất Kyrgystan, công ty CP kín «Atalyk-group»
 
Doanh nghiệp có nhu cầu tham gia các hội chợ triển lãm trên xin liên hệ:
Chuyên viên vụ Thị trường Châu Âu  - Lã Mạnh Thắng, email : thanglm@moit.gov.vn, điện thoại: 22205382.
Nguồn: Thị trường nước ngoài