Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi đang triển khai xây dựng PHÒNG TRƯNG BẦY MẪU VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM XUẤT KHẨU VIỆT NAM.

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm liên hệ với Vụ Thị trường châu Phi Tây Nam Á  (Vụ KV4) để gửi mẫu hàng
EMBASSY OF VIETNAM
Trade Office
Address: 198 Silver Oak Ave.,
Waterkloof,
Pretoria
South Africa
Tel.: +27 12 346 8083

E-mail:za@moit.gov.vn
Địa chỉ Vụ KV4, Bộ Công Thương:
Bộ Công Thương
Vụ KV4, 54 Hai Bà Trưng, Hà nội
ĐT: 04-2220 5410

Người liên hệ: Ông Lê Phương-Phụ trách Nam Phi
Nguồn:TTNN