Bộ Công Thương nhận được công hàm của Đại sứ quán Nigeria tại Hà Nội thông báo Hội chợ Quốc tế Kaduna do Phòng Thương mại, Công nghiệp, Mỏ và Nông nghiệp Kaduna tổ chức sẽ diễn ra vào tháng 04/2015.

Thông tin cụ thể:

- Chủ đề: Thúc đẩy sản xuất trong nước vì sự phát triển bền vững của Nigeria.

- Địa điểm: Trung tâm Thương mại và đầu tư Quốc tế Kaduna, Km4, đường Kaduna – Zaria, Rigachikun, bang Kaduna, Nigeria.

- Thời gian: 24/04 đến 03/05/2015.

- Lĩnh vực: Tất cả các lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ

Hội chợ Quốc tế Kaduna là sự kiện lớn được tổ chức hàng năm bởi Phòng Thương mại, Công nghiệp, Mỏ và Nông nghiệp Kaduna, dưới sự bảo trợ của Chính phủ Nigeria và Chính quyền bang Kaduna. Hội chợ là nơi quy tụ của các thương nhân, nhà sản xuất, cung ứng, nhà hoạch định chính sách của Nigeria.

Bộ Công Thương thông báo và kính mời các doanh nghiệp trong nước quan tâm đăng ký tham gia Hội chợ. Thông tin chi tiết xin liên hệ:

1.1.     Đại sứ quán Nigeria tại Hà Nội

Địa chỉ: 44/1 Vạn Bảo, Hà Nội

Điện thoại: 04 37263610

Email: nigembvn@yahoo.com

1.2.     Phòng Thương mại, Công nghiệp, Mỏ và Nông nghiệp Kaduna

Kaduna Chamber of Commerce, Industry, Mines and Agricultur

Tel: +234 062 290936, +234 062 290933, +234 0803 3001361

Email: info@kadccima.org.ng/ kadccima@gmail.com

Website : www.kadccima.org.ng

Nguồn: vietnamexport.com