Một công ty của Maroc có nhu cầu nhập khẩu cá ngừ. Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp mặt hàng trên xin liên hệ:

Ông: Younes CHOUKRALLAH , COMMERCIAL EXPORT

Tên Cty : S.N AVEIRO MAROC

Zone Industrielle Ait Melloul

BP 117 AGADIR

Tel : 212 528244845/89 - 212 528244916

Fax : 212 528243213

Email : ch.younes@aveiro-maroc.com

Site-Web : www.aveiro-maroc.com

Nguồn: vietnamexport.com.vn