Công ty Chaussea (Pháp) sở hữu 280 cửa hàng giày dép tại Pháp, Bỉ và Luxemburg với doanh số hơn 180 triệu đôi giày/năm đang tìm mua giày da và giày vải thời trang. 

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm cần liên hệ: 
Ms. Marion PAWLOWSKI

Assistant of the Buying Team Manager
Tél. :      +33 (0)3.82.47.16.57

Mobile : +33 (0)6.47.89.76.51 
email:
marion.pawlowski@chausea.fr

Nguồn: Thị trường nước ngoài