Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng và nhu cầu xin liên hệ

Tên doanh nghiệp: AMC TEXTIL LTDA

Giám đốc: ALEXANDRE MENEGOTTI

MARGARETE MENEGOTTI

Mã số thuế: 75-364-570/0007-55

Địa chỉ: RODOVIA ANTONIO HEIL, KM 5,  Nº 4855, Itajái, Santa Catarina

Sản phẩm quan tâm: Quần áo

Điện thoại: (47) 3247 – 3066 / (47)9963-4397

Email: MARTA@COLCCI.COM.BR

website: WWW.COLCCI.COM.BR

WWW.FORUM.COM.BR

WWW.TRITON.COM.BR

WWW.SOMMERLAND.COM.BR

WWW.COKECLOTHING.COM.BR

Nguồn: Thị trường nước ngoài