Doanh nghiệp quan tâm xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Công ty: Husky cz Ltd.

Địa chỉ: Na Jarove 2, 130 00 Praha 3, Czech Republic

Người liên hệ: Mr. Jan Statecný, Export Manager

Email: jan.statecny@huskycz.cz

Website: www.huskycz.cz

Hoặc liên hệ với Thương vụ VN tại Cộng hòa Séc theo địa chỉ:

Vietnamské obchodní oddelení

 Rasínovo nábrezí 38, 128 00 Praha 2, Czech Republic

E-mail: cz@moit.gov.vn

ĐT: 00420 224 942 235 -  00420 224 942 235 FREE  

Nguồn: Thị trường nước ngoài