Một tập đoàn bán lẻ lớn của Australia cần tìm doanh nghiệp Việt Nam cung cấp các mặt hàng dưới đây. Doanh nghiệp nào có thể cung cấp bất cứ một trong những mặt hàng này với số lượng lớn đề nghị liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Australia theo địa chỉ email vntrade@bigpond.net.au

Coconut Milk 165g - stabilizer free

Coconut Milk Lite 165g - stabilizer free

Organic Coconut Milk 1L

Organic Coconut Wraps

Organic Coconut Water 1L

Organic Coconut Oil 1L

Organic Noodles Flat Rice Stick 200g - Dry noodles

Organic Rice Paper 12 Pack 150g

Organic Panko Breadcrumbs 200g

Organic Tamari Sauce 250ml

Organic Sushi & Sashimi Soy Sauce 250ml

Organic Cooking Sake 250ml

Organic Rice Wine Vinegar 250ml

Organic Seasoning Mirin 200ml

Organic Sushi Seasoning 250ml

Organic Rice White Medium Grain 2 X 125g

Organic Rice Brown & Quinoa 2 X 125g

Organic Rice Brown & Chia 2 X 125g

Organic Rice Brown 2 X 125g

Noodles Fried 100g

Organic Noodles Vermicilli 200g - Dry noodles

Organic Noodles Brown Rice Vermicelli 200g - Dry noodles

Organic Udon Noodles 270g - Dry noodles

Organic Japanese Soba Noodles 270g - Dry noodles

Organic Ramen Noodles 270g - Dry noodles

Organic Quinoa 2 x 125g

Organic Beans Refried 400g

Organic Black Beans 400g

Organic Unhulled Tahini 375g

Organic Hulled Tahini 375g

Organic Tortilla 280g 10 pack

Organic Salsa 375g - Red / Green

Organic Taco 12 PK

Organic Mexican Seasonning 35g

Nguồn: vietnamexport.com