Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2013 kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và U-crai-na đạt 400 triệu USD, tăng 28% so với năm 2012. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 254 triệu USD, tăng 15%; nhập khẩu của Việt Nam đạt 146 triệu USD, tăng 58%.

Điện thoại các loại và linh kiện đang chiếm vị trí số 1 trong cơ cấu mặt hàng xuất khẩu sang U-crai-na với kim ngạch xuất khẩu đạt 92 triệu USD, chiếm hơn 36% tổng kim ngạch xuất khẩu sang U-crai-na. Đối với các mặt hàng xuất khẩu chính khác, trong năm 2013, xuất khẩu hải sản đạt 41,5 triệu USD, giảm 16% so với năm 2012; hạt tiêu đạt 14,1 triệu USD, tăng 7%; dệt may đạt 12,1 triệu USD, giảm 42%; gạo đạt 10,4 triệu USD, tăng 1,8 lần; hạt điều đạt 8,9 triệu USD, tăng 53%; giày dép đạt 6,7 triệu USD, giảm 4%.

Những mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam từ U-crai-na đều tăng đáng kể trong năm 2013, bao gồm: sản phẩm từ sắt thép (kim ngạch nhập khẩu đạt 53 triệu USD, tăng 33% so với năm 2012); lúa mì (28,7 triệu USD, tăng 27,5 lần); máy móc, thiết bị và phụ tùng (16 triệu USD, tăng 15%); phương tiện vận tải và phụ tùng (7,3 triệu USD, tăng 9%).

Tính đến cuối năm 2013, U-crai-na có 12 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 27,3 triệu USD, đứng thứ 60 trong số 101 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam đầu tư 6 dự án sang U-crai-na với tổng vốn đăng ký 18,5 triệu USD.

Nguồn: Vụ Thị trường châu Âu