Triển khai kết quả Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác phát triển CLV 7 và 8, Phiên đàm phán thứ nhất Hiệp định xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại trong khu vực Tam giác phát triển Cam-pu-chia-Lào-Việt Nam (Hiệp định CLV-DTA-DTA) đã diễn ra từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 2 năm 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Vụ Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Công Thương đã đại diện Đoàn Việt Nam cũng các Bộ, ngành liên quan tham dự phiên đàm phán với Đoàn Lào và Cam-pu-chia.

Khu vực Tam giác phát triển Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam (CLV) bao gồm 13 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước (của Việt Nam); Sekong, Attapeu, Saravan, Champasak (của Lào); Stung Treng, Rattanak Kiri, Mondul Kiri, Kratie (của Cam-pu-chia). Với xuất phát điểm thấp và thế mạnh của khu vực là các sản phẩm nông, lâm nghiệp, hoạt động trao đổi, phát triển thương mại tại các tỉnh tại khu vực còn hạn chế. Để phấn đấu thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực CLV, các Bên tham gia đàm phán khẳng định thúc đẩy các hoạt động trao đổi thương mại, phát triển kinh tế cửa khẩu, chợ biên giới tại các tỉnh trong khu vực CLV là hết sức cần thiết đồng thời nhất trí thúc đẩy đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định CLV-DTA.

Với sự đồng thuận cao, các Bên đã: nhất trí thành lập Nhóm công tác xây dựng Hiệp định CLV-DTA gồm đại diện của các Bộ ngành liên quan mỗi nước; thảo luận và thống nhất bước đầu về cấu trúc của Chương, Điều bản Hiệp định để báo cáo xin trong nước và những thủ tục tiếp theo trước khi đàm phán phiên thứ 2 dự kiến tại Cam-pu-chia.

Theo đó, Hiệp định CLV-DTA sẽ hướng tới những mục tiêu như: tạo hành lang pháp lý thúc đẩy hơn nữa trao đổi thương mại giữa các tỉnh của ba nước trong khu vực Tam giác phát triển CLV, đảm bảo hàng hóa lưu thông thông suốt, ổn định thị trường; xây dựng môi trường phát triển thống nhất, phát huy tiềm năng và thế mạnh của từng địa phương hướng tới phát triển kinh tế-xã hội của Khu vực; tăng cường mối quan hệ toàn diện của Việt Nam với Lào và Cam-pu-chia.

Phiên đàm phán thứ nhất đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đoàn công tác Lào và Cam-pu-chia đánh giá cao và cảm ơn sự thịnh tình, chu đáo của nước chủ nhà Việt Nam trong công tác tổ chức Phiên đàm phán thứ nhất này.

Nguồn: Moit.gov.vn/Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương