Việt Nam và Colombia thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 01 tháng 01 năm 1979, tuy nhiên cho đến nay, quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng thực tế của cả hai nước. Việt Nam luôn xuất siêu sang Colombia.

Năm 2014, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Colombia đạt 298,28 triệu USD, tăng 57,8% so với năm 2013. Trong đó, giá trị xuất khẩu đạt 278,5 triệu USD, tăng 60,8% so với năm 2013, nhập khẩu từ Colombia đạt 19,78 triệu USD, tăng 25,15 so với năm 2013. Một số mặt hàng xuất khẩu chính tăng mạnh trong năm 2014 như: điện thoại và các loại linh kiện đạt 77,42 triệu USD (tăng 156,3%); hàng thủy sản đạt 73,94 triệu USD (tăng 27,7%); xơ, sợi dệt các loại đạt 23,16 triệu USD (tăng 39,66%) … Các mặt hàng nhập khẩu chính trong năm 2014 gồm: Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày; thuốc trừ sâu và nguyên liệu; nguyên phụ liệu thuốc lá; gỗ, sản phẩm từ chất dẻo, hạt điều, dược phẩm, v.v...

Nguồn: Moit.gov.vn/Vụ Thị trường châu Mỹ