Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2013 kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Moldova đạt khoảng 5,1 triệu USD, tăng 36% so năm 2012. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Moldova đạt 4,1 triệu USD, tăng 26%; nhập khẩu của Việt Nam đạt gần 1 triệu USD, tăng 103%.

Mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang thị trường Moldova vẫn là thủy sản với kim ngạch xuất khẩu đạt 2,04 triệu USD, chiếm 49% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Moldova và tăng 157% so với năm trước.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam từ Moldova là dược phẩm với kim ngạch xuất khẩu đạt 0,76 triệu USD, chiếm 80% tổng kim ngạch nhập khẩu từ Moldova và tăng 5 lần so với năm 2012./.

Nguồn: Ttnn