Tập đoàn đa ngành của Singapore tìm kiếm nhà máy chế biến thủy sản, thực phẩm đông lạnh có nhu cầu kêu gọi vốn hoặc tìm đối tác đầu tư liên doanh

Các doanh nghiệp chế biến thủy sản và thực phẩm đông lạnh có quy mô và năng lực, hiện có nhu cầu kêu gọi vốn đầu tư hoặc tìm đối tác liên doanh trong lĩnh vực chế biến thủy sản và thực phẩm xuất khẩu đề nghị liên hệ trực tiếp Thương vụ theo địa chỉ bên dưới:

AZTECH GROUP LTD

Add: 31 Ubi Road 1 #09-01 AZTECH Building, Singapore 408694

Tel: +6565942588 +6565942588 FREE  

Fax: +6567491198

www.aztech-group.com

Đề nghị các doanh nghiêp chuẩn bị bộ hồ sơ doanh nghiệp với đầy đủ thông tin về nhà máy hoặc dự án và thông báo cho Thương vụ được biết để có hỗ trợ thêm khi tiếp xúc đối tác.

Nguyen Hoang Ha (Mr.)

Trade Office - Viet Nam Embassy in Singapore

No. 10 Leedon Park Singapore 267887

Tel: +65-64683747 +65-64683747 FREE  Fax: +65-64670458

Mail: sg@moit.gov.vn

Phone: +6597657945 +6597657945 FREE  

Nguồn: ttnn.com