Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Pakistan năm 2014 đạt 427,4 triệu USD, tăng 29,3% so với năm 2013, trong đó xuất khẩu đạt 282,6 triệu USD, tăng 51,1% và nhập khẩu đạt 144,8 triệu USD, giảm nhẹ so với năm trước.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Pakistan năm 2014 đạt 427,4 triệu USD, tăng 29,3% so với năm 2013, trong đó xuất khẩu đạt 282,6 triệu USD, tăng 51,1% và nhập khẩu đạt 144,8 triệu USD, giảm nhẹ so với năm trước.

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu sang Pakistan năm 2014

Đơn vị: triệu USD 
Mặt hàng
Năm 2014
Năm 2013
Tăng trưởng (%)
Chè
81.2
45.8
77,2
Hạt tiêu
34.1
15.4
121,4
Thủy sản
19.9
16.2
22,8
Cao su
12.9
14.3
-9,7
Xơ, sợi dệt các loại
24.3
25.4
-4,3
Hạt điều
3.9
3.3
18,1
Sắt thép các loại
4.7
1.6
193,7
Hàng hóa khác
101.6
65
56,3
TỔNG
282.6
187
51,1
Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

Xuất khẩu hàng hóa của  Việt Nam năm 2014 sang Pakistan tăng mạnh về giá trị so năm 2013.Trong cơ cấu xuất khẩu sang Pakistan, kim ngạch một số mặt hàng nông sản chủ lực như hạt tiêu, hạt điều, chè các loại đều tăng mạnh lần lượt là 121,4%, 18,1%, 77,2%. Hiện nay, mặt hàng hạt tiêu của Việt Nam đã thực sự tìm được chỗ đứng trên thị trường Pakistan, chiếm ưu thế so với hạt tiêu nhập khẩu từ Srilanka. Nguyên nhân chính là hạt tiêu Việt Nam về chất lượng cũng như giá cả đã  đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng của người dân Pakistan.

Những nhóm hàng chủ lực khác có mức tăng trưởng trong năm 2014 về giá trị xuất khẩu là thủy sản (+22,8%) và sắt thép các loại (+193,7%).

Về nhập khẩu của Việt Nam từ Pakistan, kim ngạch năm 2014 giảm nhẹ so với năm 2013. Mức giảm này chủ yếu do doanh nghiệp Việt Nam giảm mua các mặt hàng phục vụ cho ngành sản xuất dệt may, da giầy như bông (-24,5%), xơ, sợi dệt các loại (-34,9%), vải các loại (-1,2%)…

Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu từ Pakistan năm 2014

Đơn vị: triệu USD
Mặt hàng
Năm 2014
Năm 2013
Tăng trưởng (%)
Bông
27
35.8
-24,5
Dược phẩm
23.2
19.8
17,1
Xơ, sợi dệt các loại
10.6
16.3
-34,9
Vải các loại
31.9
32.3
-1,2
Nguyên phụ liệu dệt may, da giầy
26.6
19.6
35,7
Hàng hóa khác
25.5
19,5
30,7
TỔNG
144.8
143.3
-1,04
Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

Tính chung, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Pakistan năm 2014 đã tăng 29,3% so với năm trước đó.

Năm 2015 được dự báo là một năm thuận lợi  cho hoạt động thương mại giữa hai nước do tình hình chính trị của Pakistan đã có nhiều chuyển  biến tích cực như việc chính phủ đang nỗ lực cải thiện môi trường chính trị, an ninh, trật tự xã hội... Theo kế hoạch, Bộ Công Thương sẽ chủ trì tổ chức đoàn xúc tiến thương mại tại Pakistan vào tháng 9.2015 với sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong những lĩnh vực xuất nhập khẩu kể trên.

Nguồn: Thị trường nước ngoài