Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Pakistan 11 tháng đầu năm 2014 đạt 379,1 triệu USD, tăng 27,4%, trong đó xuất khẩu đạt 249,5 triệu USD, tăng 50,1% và nhập khẩu đạt 129,6 triệu USD, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.
Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu sang Pakistan 11 tháng 2014
Đơn vị: triệu USD 
Mặt hàng
11T/2014
11T/ 2013
Tăng trưởng (%)
Chè
73,07
39,2
86,4
Hạt tiêu
34,1
14,7
131,9
Thủy sản
16,1
12,5
28,8
Cao su
12
12,6
-4,7
Xơ, sợi dệt các loại
22,7
23,8
-4,6
Hạt điều
3,4
3
13,3
Sắt thép các loại
4,6
0,8
475
Hàng hóa khác
83,5
59,6
40,1
TỔNG
249,5
166,2
50,1
Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam
Trong cơ cấu xuất khẩu sang Pakistan, một số mặt hàng nông sản chủ lực như hạt tiêu, hạt điều và chè các loại đều có kim ngạch tăng mạnh lần lượt là 131,9%, 13,3% và 86,4% về giá trị xuất khẩu. Hiện nay, mặt hàng hạt tiêu của Việt Nam đã thực sự tìm được chỗ đứng trên thị trường này, chiếm ưu thế so với hạt tiêu nhập khẩu từ Srilanka. Nguyên nhân chính là hạt tiêu Việt Nam về chất lượng cũng như giá cả đã bước đầu đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng của người dân Pakistan.
Những nhóm hàng chủ lực khác có mức tăng trưởng trong kỳ về giá trị xuất khẩu là thủy sản (+28,8%) và sắt thép các loại (+475%).
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Pakistan vào Việt Nam giảm nhẹ (1,2%) so với cùng kỳ năm 2013. Mức giảm này chủ yếu do Việt Nam giảm nhập khẩu các mặt hàng phục vụ ngành sản xuất dệt may, da giầy như bông (-22,3%), xơ, sợi dệt các loại (-36,6%), vải các loại …
Tính chung, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Pakistan 11 tháng đầu năm 2014 đã tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước.
 Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu từ Pakistan 11 tháng 2014
Đơn vị: triệu USD
Mặt hàng
11T/2014
11T/ 2013
Tăng trưởng (%)
Bông
25,3
32,6
-22,3
Dược phẩm
21,1
17,8
18,5
Xơ, sợi dệt các loại
9,5
15
-36,6
Vải các loại
29,2
29,3
-0,3
Nguyên phụ liệu dệt may, da giầy
23,9
18,1
32
Hàng hóa khác
20,6
18,4
11,9
TỔNG
129,6
131,2
-1,2
Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Pakistan vào Việt Nam giảm nhẹ (1,2%) so với cùng kỳ năm 2013. Mức giảm này chủ yếu do Việt Nam giảm nhập khẩu các mặt hàng phục vụ ngành sản xuất dệt may, da giầy như bông (-22,3%), xơ, sợi dệt các loại (-36,6%), vải các loại …
Tính chung, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Pakistan 11 tháng đầu năm 2014 đã tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước.
Nguyễn Minh Phương
Vụ Thị trường Châu Phi Tây Nam Á
Nguồn: Vietnamexport