Theo số liệu của Tổng cục Hải Quan Việt Nam, tổng giá trị trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Rumani năm 2014 đạt 151,1 triệu USD, tăng 28,5% so với năm 2013 (117 triệu USD), trong đó xuất khẩu của VN sang Rumani đạt 99,2 triệu USD, tăng 40,1% (năm 2013: 70,5 triệu) và nhập khẩu đạt 51,9 triệu USD, tăng 10,2% so với năm 2013 (46,5 triệu).

Trong số các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Rumani năm 2014, đáng chú ý là các mặt hàng có kim ngạch cao như cà phê (14,0 triệu USD), Máy móc, phụ tùng (12,2 triệu); Thủy hải sản (9,5 triệu), Sản phẩm điện tử, máy tính (0,8 triệu)… Mặt hàng nhập khẩu từ Rumani gồm sản phẩm điện tử, nguyên liệu sắt thép, sản phẩm nhựa và hóa chất các loại.

Đây là năm đầu tiên tổng kim ngạch XNK hai nước đạt mốc 150 triệu USD, trong đó ta xuất khẩu sang Rumani đạt gần 100 triệu USD, tăng 40% so với năm 2013 (vượt chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu Bộ Công Thương giao cho thị trường Rumani năm 2014).

Tuy nhiên kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa hai nước vẫn còn ở mức khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và mối quan hệ truyền thống sẵn có giữa hai nước. Hàng Việt Nam xuất khẩu sang Rumani chủ yếu vẫn là các mặt hàng truyền thống như nông sản, thủy sản, máy công cụ, sản phẩm điện tử…và hoạt động xuất khẩu vẫn thường phải thông qua các nước trung gian…

Để đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp hai nước cần chủ động tiếp cận thị trường, thiết lập quan hệ đối tác trực tiếp, xây dựng lòng tin với đối tác, tăng cường tiếp thị, quảng bá sản phẩm, đồng thời nghiên cứu khả năng hợp tác liên doanh trên cơ sở thế mạnh của mỗi bên. Khi thực hiện hợp đồng xuất khẩu, doanh nghiệp VN cần lưu ý bảo đảm số lượng cung ứng hàng ổn định, thường xuyên cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lương sản phẩm, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới…  

Nguồn: vietnamexport.com