Triển lãm du lịch Úc năm 2014 (The Australia Travel Industry Exhibition 2014) là cơ hội giao lưu, hợp tác giữa các hãng, công ty, đại lý cũng như người làm du lịch và các dịch vụ đi kèm thông qua các hoạt động, diễn đàn về giáo dục, networking…
Thời gian: Từ 18-19/7/2014
Địa điểm tổ chức: Sydney

Thông tin chi tiết và đăng ký tại website: http://travelindustryexpo.com.au

Thương vụ Việt Nam tại Australia
Nguồn: Thị trường nước ngoài