Mời tham dự chương trình xúc tiến thương mại và khảo sát thị trường ngành nông nghiệp tại triển lãm SIMA-SIA từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 02 năm 2015 tại Paris - Cộng hòa Pháp

Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) xin giới thiệu triển lãm quốc tế SIMA-SIA, đây là triển lãm quốc tế chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi, sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 02 năm 2015 tại Paris - Cộng hòa Pháp.

SIMA-SIA là triển lãm quốc tế lớn nhất thế giới về ngành nông nghiệp với hơn 1700 doanh nghiệp trưng bày đến từ 42 quốc gia trên thế giới và là nơi hội tụ của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt năm nay chủ đề được quan tâm hàng đầu là công nghệ sinh học gen và các giống mới cho vật nuôi - cây trồng.

Tham gia SIMA-SIA 2015 là một cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận những thiết bị và công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt. Tại đây doanh nghiệp có thể tìm hiểu những cải tiến của ngành trồng trọt & chăn nuôi đạt giải thưởng "SIMA Innovation Awards", giải thưởng quốc tế cho sự đổi mới, cải tiến công nghệ và xu hướng phát triển của ngành trong tương lai, gồm 02 giải thưởng:

- Thiết bị chuyên ngành dành cho không gian xanh.

- Thiết bị dành cho các loại cây trồng nhiệt đới và cây đặc biệt.

Để biết chi tiết về chi phí, điều kiện tham gia, các thông tin liên quan, đề nghị liên hệ trưc tiếp:

Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam:

Phụ trách dự án – Hà Nội

Địa chỉ: Sofitel Plaza Hanoi, 1 Thanh Nien, Ba Dinh, Hanoi

Nguyễn Ngọc Ánh (Ms)

Điện thoại: 04 37 15 22 29 (ext: 110)

Phụ trách dự án - Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 15th Fl, The Landmark, 5B Ton Duc Thang, D.1, HCMC

Nguyễn Đắc Bội Quỳnh (Ms)

Điện thoại: 08 38 25 86 25 (ext: 105)

Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) xin giới thiệu triển lãm quốc tế SIMA-SIA, đây là triển lãm quốc tế chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi, sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 02 năm 2015 tại Paris - Cộng hòa Pháp.

SIMA-SIA là triển lãm quốc tế lớn nhất thế giới về ngành nông nghiệp với hơn 1700 doanh nghiệp trưng bày đến từ 42 quốc gia trên thế giới và là nơi hội tụ của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt năm nay chủ đề được quan tâm hàng đầu là công nghệ sinh học gen và các giống mới cho vật nuôi - cây trồng.

Tham gia SIMA-SIA 2015 là một cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận những thiết bị và công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt. Tại đây doanh nghiệp có thể tìm hiểu những cải tiến của ngành trồng trọt & chăn nuôi đạt giải thưởng "SIMA Innovation Awards", giải thưởng quốc tế cho sự đổi mới, cải tiến công nghệ và xu hướng phát triển của ngành trong tương lai, gồm 02 giải thưởng:

- Thiết bị chuyên ngành dành cho không gian xanh.

- Thiết bị dành cho các loại cây trồng nhiệt đới và cây đặc biệt.

Để biết chi tiết về chi phí, điều kiện tham gia, các thông tin liên quan, đề nghị liên hệ trưc tiếp:

Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam:

Phụ trách dự án – Hà Nội

Địa chỉ: Sofitel Plaza Hanoi, 1 Thanh Nien, Ba Dinh, Hanoi

Nguyễn Ngọc Ánh (Ms)

Email: ngocanh.nguyen@ccifv.org   

Điện thoại: 04 37 15 22 29 (ext: 110)

Phụ trách dự án - Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 15th Fl, The Landmark, 5B Ton Duc Thang, D.1, HCMC

Nguyễn Đắc Bội Quỳnh (Ms)

Email: nguyendac.boiquynh@ccifv.org   

Điện thoại: 08 38 25 86 25 (ext: 105)

Nguồn: vietrade.gov.vn