(VINANET) Quan hệ song phương giữa Việt Nam và New Zealand đang phát triển tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực, nhất là từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2009. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng từ 300 triệu USD năm 2009 lên hơn 900 triệu USD năm 2014 và có thể vượt mốc 1 tỷ USD trong năm 2015. Hai nước đạt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch song phương vào năm 2020.

Hai tháng đầu năm 2015 kim ngạch thương mại song phương 2 nước đạt 131,09 triệu USD, tăng 22,64% so với cùng kỳ năm 2014; trong đó, hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường New Zealand đạt trị giá 41,31 triệu USD, tăng 3,38% so với năm ngoái. Điện thoại và linh kiện là nhóm hàng chủ yếu xuất khẩu sang thị trường này, với 10,95 triệu USD, chiếm 26,5% trong tổng kim ngạch, tăng 4,32% so với cùng kỳ.

Tiếp sau đó là nhóm hàng máy vi tính, điện tử và linh kiện 4,02 triệu USD, chiếm 9,72%, tăng mạnh 70,17%; giày dép 3,35 triệu USD, chiếm 8,1%, tăng 10,51%; thủy sản 3,24 triệu USD, chiếm 7,84%, tăng 32,21%.

New Zealand hiện có 25 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 82 triệu USD, đứng thứ 43/101 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand còn rất lớn bởi nền kinh tế của hai nước có nhiều lợi thế bổ sung lẫn nhau.

Tiến trình cải cách và hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội lớn cho các nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư New Zealand. Chính phủ Việt Nam ủng hộ và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp New Zealand đầu tư vào những lĩnh vực New Zealand có thế mạnh như nông nghiệp, khai khoáng, viễn thông, giáo dục đào tạo và phát triển kết cấu hạ tầng.

Để tạo thuận lợi cũng như môi trường đầu tư, kinh doanh tốt nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách và tái cơ cấu kinh tế, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả ba khâu đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tái cơ cấu; nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước theo cơ chế thị trường.

Số liệu của TCHQ xuất khẩu sang New Zealand 2 tháng năm 2015. ĐVT: USD

 

Mặt hàng

 

2T/2015

 

2T/2014

2T/2015

so với 2T/2014(%)

Tổng kim ngạch

       41.314.085

       39.964.732

+3,38

Điện thoại các loại và linh kiện

        10.948.027

        10.494.560

+4,32

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

          4.016.787

          2.360.465

+70,17

Giày dép các loại

          3.346.357

          3.028.221

+10,51

Hàng thuỷ sản

          3.240.204

          2.450.890

+32,21

Gỗ và sản phẩm gỗ

          2.947.616

          3.439.311

-14,30

Hàng dệt may

          2.778.133

          2.326.873

+19,39

Hạt điều

          2.503.317

          2.067.576

+21,07

Quặng và khoáng sản khác

          1.957.244

          1.718.567

+13,89

Máy móc, thiết bị,dụng cụ phụ tùng

          1.511.584

          3.098.274

-51,21

Sản phẩm từ chất dẻo

             975.252

          1.275.576

-23,54

Cà phê

             487.667

             587.349

-16,97

Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ

               90.418

                      -  

*

Thủy Chung

Nguồn: Vinanet