Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Băngladesh trong 11 tháng năm 2014 đạt 654,89 triệu USD, tăng 46,69% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù giữa Việt Nam và Bangladesh có nhiều điểm tương đồng trong cơ cấu sản xuất hàng xuất khẩu tuy nhiên vẫn còn nhiều lĩnh vực ngành hàng có thể bổ sung cho nhau từ hàng hoá phục vụ sản xuất tới tiêu dùng dân sinh.

Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng sang Băngladesh như: xơ, sợi dệt các loại; hàng dệt may; nguyên phụ liệu, dệt, may da giày; sắt thép các loại; sản phẩm từ chất dẻo; chất dẻo nguyên liệu; sản phẩm từ cao su…

Mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu lớn nhất sang thị trường này là clanhker và xi măng, trị giá 297,52 triệu USD, chiếm 45% tổng trị giá xuất khẩu. Đứng thứ hai là mặt hàng sắt thép các loại, trị giá 64,38 triệu USD, tăng 773,04% so với cùng kỳ năm trước. Đứng thứ ba là mặt hàng xơ, sợi dệt các loại, trị giá 39,15 triệu USD, tăng 16,55% so với cùng kỳ năm trước.

Một số mặt hàng sụt giảm xuất khẩu là: Sản phẩm từ cao su giảm 18,25%; sản phẩm từ chất dẻo giảm 10,96% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu hải quan về xuất khẩu hàng hóa sang Băngladesh 11 tháng đầu năm 2014

Mặt hàng XK

11Tháng/2013
11Tháng/2014

Tăng giảm so với cùng kỳ năm trước (%)

 

Trị giá (USD)

Trị giá (USD)

 Trị giá

Tổng
446.450.236
654.893.849
+46,69
Clanhke và xi măng
 
297.525.519
 
Sắt thép các loại
7.375.086
64.387.331
+773,04
Xơ, sợi dệt các loại
33.599.519
39.159.800
+16,55
Hàng dệt may
19.604.258
25.436.583
+29,75
Nguyên phụ liệu, dệt, may, da giày
9.726.184
17.373.313
+78,62

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

8.661.984
12.699.209
+46,61
Chất dẻo nguyên liệu
3.767.476
7.499.697
+99,06
Sản phẩm từ chất dẻo
5.011.069
4.461.621
-10,96
Thức ăn gia súc và nguyên liệu
 
2.936.874
 
Sản phẩm từ cao su
2.777.570
2.270.779
-18,25
T.Nga
Nguồn: Vinanet