Ngày 24/9 tại Vientiane, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Việt Nam và ông Bousone Boupphavanh, Trưởng Ban nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế Lào, đã chủ trì hội thảo tình hình thế giới và khu vực; tình hình kinh tế Việt Nam, tầm nhìn 2030 và vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban kinh tế Trung ương.

Tại hội thảo, ông Vương Đình Huệ trình bày tổng quát về tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam trong thời gian gần đây. Ông cho biết sau một thời gian khủng hoảng, trong sáu tháng qua, kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi, nhưng chậm hơn dự báo và không đồng đều.

Đối với khu vực ASEAN, tình hình khả quan hơn. Dự báo trong năm 2014, kinh tế các nước khu vực sẽ tiếp tục đà tăng trưởng, một số nước có thể đạt được mức cao như Indonesia, Singapore, Malaysia.

Đối với kinh tế Việt Nam, một nền kinh tế gắn bó chặt chẽ với nền kinh tế Lào, trong thời gian qua do đổi mới mô hình tăng trưởng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam nên đã có chuyển biến bước đầu, từ chiều rộng sang theo hướng chiều sâu, duy trì mức tăng trưởng hợp lý, tỷ lệ tăng trưởng bình quân ba năm 2011-2013 đạt 5,64%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân của các nước ASEAN cùng thời kỳ, thu nhập bình quân đầu người lên khoảng 1.908 USD, lạm phát chỉ còn hơn 6% vào năm ngoái. Đây là những thành công lớn nhất về điều hành kinh tế vĩ mô của chính phủ, đưa Việt Nam từ một quốc gia nhận tài trợ trong 20 năm qua đã trở thành quốc gia đối tác phát triển.

Ông Vương Đình Huệ phân tích kỹ nguyên nhân kết quả đạt được, trong đó nhấn mạnh đến nhận thức về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển nhanh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, bền vững đã được tập trung chỉ đạo từ Đại hội XI của Đảng.

Tại hội thảo, ông Vương Đình Huệ cũng đã nêu rõ vai trò nhiệm vụ của Ban Kinh tế Trung ương, giúp Lào hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của ban trong công tác tham mưu cho lãnh đạo cấp cao về các vấn đề kinh tế xã hội quan trọng của đất nước.

Thay mặt Ban nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế Lào, ông Bousone Boupphavanh cảm ơn ông Vương Đình Huệ đã trình bày những vấn đề mà nước Lào nói chung và đội ngũ những nhà nghiên cứu kinh tế đất nước nói riêng rất quan tâm; nhấn mạnh Lào-Việt Nam có quan hệ đặc biệt, những bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng kinh tế rất thiết thực đối với Lào, nhất là trong bối cảnh Lào đang nỗ lực hoàn thành Nghị quyết Đại hội IX và hướng tới Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015.

Nguồn: TTXVN