Năm 2014, hoạt động XTTM tiếp tục có những đóng góp ấn tượng vào thành quả kinh tế, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu.

Năm 2014, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, nguồn kinh phí còn hạn hẹp… nhưng hoạt động XTTM với sự cố gắng, nỗ lực từ trung ương đến địa phương và nhất là sự nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, đã đạt được những thành công và kết quả đáng khích lệ… Ông Bùi Huy Sơn- Cục trưởng Cục XTTM (Bộ Công Thương) - cho biết, năm qua Cục XTTM đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất - kinh doanh, tìm kiếm, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu. Cục XTTM đã tổ chức thực hiện các nghiên cứu, dự báo và định hướng về thị trường trong nước và ngoài nước để phát triển thị trường và sản phẩm thương mại; thu thập, xử lý và cung cấp thông tin thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp công tác XTTM, tổ chức các đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia các hội chợ, triển lãm tại nước ngoài và mời các đoàn doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam giao dịch, mua hàng, tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Cục XTTM cũng tổ chức nhiều lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác XTTM và bồi dưỡng kỹ năng tác nghiệp trong thương mại cho cán bộ quản lý và kinh doanh thương mại, tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ chương trình XTTM quốc gia, thương hiệu quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng, quảng bá và bảo vệ thương hiệu. Nhiều hoạt động nổi bật như tổ chức các đoàn giao dịch XTTM - đầu tư tại Liên bang Nga, Séc, Pháp, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… đã hỗ trợ các doanh nghiệp, địa phương trên cả nước giới thiệu môi trường, dự án đầu tư, góp phần thúc đẩy làn sóng đầu tư từ các quốc gia nói trên sang Việt Nam.

Hoạt động cập nhật thông tin, dự báo thị trường và cung cấp cho doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng bằng nhiều phương thức khác nhau như thông qua các trang website, ấn phẩm, bản tin ngành hàng, bản tin xuất khẩu... đã cung cấp các nguồn thông tin hữu ích giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần giúp đỡ các tổ chức XTTM xây dựng định hướng và phát triển hoạt động XTTM và hỗ trợ doanh nghiệp. Các hoạt động bồi dưỡng, tư vấn, nghiên cứu thị trường cho các doanh nghiệp đã được chú trọng.

Theo dự báo của Bộ Công Thương, xuất khẩu năm 2014 đạt khoảng 150 tỷ USD, nhập khẩu đạt 148,5 tỷ USD, xuất siêu khoảng 1,5 tỷ USD. Như vậy, cán cân thương mại đã dần cân bằng, nhưng quan trọng hơn là những mặt hàng thế mạnh của Việt Nam được quảng bá rộng rãi, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị xuất khẩu.

Về Chương trình XTTM quốc gia, năm 2014 các hoạt động được triển khai đã tạo hiệu quả phát triển thị trường, mặt hàng xuất khẩu, thông tin thương mại trong nước và quốc tế, XTTM của các vùng kinh tế, đào tạo nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức XTTM, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, biên giới… Ngoài ra, các hoạt động XTTM định hướng xuất khẩu tập trung vào các hoạt động tổ chức tham gia các hội chợ triển lãm chuyên ngành, hoạt động giao thương xúc tiến các ngành hàng xuất khẩu có tiềm năng như thực phẩm chế biến, thủy sản, nông sản nhằm củng cố và phát triển thị trường xuất khẩu truyền thống, tiềm năng (EU, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc) và khai thác thị trường xuất khẩu mới (Tây Á, châu Phi)…

Song song với việc thực hiện mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, Chương trình XTTM quốc gia năm 2014 ưu tiên cho các hoạt động XTTM phát triển thị trường nội địa, đặc biệt tạo lập kênh phân phối ở nông thôn, miền núi, biên giới, các địa phương còn khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng trong nước, tìm kiếm đại lý, xây dựng hệ thống phân phối hàng Việt tại các tỉnh, thành phố, các vùng nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo… Những đề án được triển khai đã hỗ trợ trực tiếp các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông, thủy sản, thực phẩm chế biến trong hoạt động XTTM, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tìm kiếm thị trường xuất khẩu cũng như phát triển thị trường trong nước.

Nguồn: Báo công thương