Doanh nghiệp quan tâm, xem chi tiết tại file đính kèm.

 

tuantinuct8.pdf

 

 

 

 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Úc