Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 5/2021 cả nước nhập khẩu 3,81 triệu tấn than đá, tương đương 372,04 triệu USD, giảm 3,5% về lượng nhưng tăng 6,5% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, nhưng giảm mạnh 46,3% về lượng và giảm 23,9% về kim ngạch so với cùng tháng năm 2020. Giá nhập khẩu tháng 5/2021 đạt trung bình 97,8 USD/tấn, tăng 10,4% so với tháng 4/2021 và tăng 41,6% so với tháng 5/2020.
Tính chung cả 5 tháng đầu năm 2021 nhập khẩu nhóm hàng này đạt 16,43 triệu tấn, tương đương 1,46 tỷ USD, giảm mạnh 33% về khối lượng và giảm 19% về kim ngạch so với 5 tháng đầu năm 2020. Giá trung bình trong cả 5 tháng đạt 88,9 USD/tấn, tăng 21%.
Than đá nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường: Australia, Indonesia và Nga; riêng 3 thị trường này đã chiếm trên 85% trong tổng kim ngạch nhập khẩu than đá của cả nước; trong đó nhập khẩu từ Australia đạt 6,75 triệu tấn, tương đương gần 603,89 triệu USD, giá trung bình 89,5 USD/tấn, chiếm trên 41% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu than đá của cả nước, giảm gần 25% cả về khối lượng và kim ngạch so với 5 tháng đầu năm 2020, nhưng giá nhập khẩu tăng nhẹ 1,5%.
Thị trường lớn thứ 2 cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam là Indonesia đạt 6,39 triệu tấn, tương đương gần 441,17 triệu USD, giá 69,1 USD/tấn, chiếm 38,9% trong tổng lượng và chiếm 30,2% trong tổng kim ngạch, giảm 21,8% về khối lượng nhưng tăng 8,2% về kim ngạch và tăng mạnh 38,3% về giá so với cùng kỳ năm trước.
Nhập khẩu than đá từ thị trường Nga chiếm 11,3% trong tổng khối lượng và chiếm 13,9% trong tổng kim ngạch, đạt1,86 triệu tấn, trị giá 202,6 triệu USD, giảm 46% về lượng và giảm 28% về kim ngạch nhưng tăng 33% về giá so với cùng kỳ.

Nhập khẩu than đá 5 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/6/2021 của TCHQ)

Nhập khẩu than đá 5 tháng đầu năm 2021 sụt giảm mạnh
 

Nguồn: VITIC