Cụ thể, theo thông báo do Tổng vụ Ngoại thương Ấn Độ thuộc bộ Thương Mại công bố, chuyển đổi hồ tiêu nhập khẩu từ "tự do" sang "cấm" nếu giá nhập khẩu mặt hàng này thấp hơn hoặc bằng 500 rupee/kg. 
Quyết định này được đưa ra sau khi những người trồng tiêu than phiền rằng các nhà nhập khẩu đã lợi dụng lỗ hổng trong thông báo được công bố trước đó. Vì hồ tiêu được đưa vào danh mục tự do trong thông báo công bố trong này 6/12/2017, các nhà nhập khẩu có thể giải quyết hàng ký gửi của mình bằng cách thanh toán một tiền phạt nhỏ trên giá trị đơn hàng. 
Hiện, với việc chuyển hồ tiêu sang danh sách cấm, Hải quan Ấn Độ sẽ có thể triển khai các biện pháp nghiêm ngặt hơn.
Nguồn: Lyly Cao/Vietnambiz, Kinh tế & Tiêu dùng