Quyết định về định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN 2021-2025.

 

Ngày 14/9/2020 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg quy định chi tiết thi hành một số điều trong Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội qui định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

15:40 | 16/09/2020

Thực hiện cam kết về đấu thầu trong EVFTA

 
Bộ KH&ĐT vừa có văn bản gửi các cơ quan mua sắm cấp trung ương và địa phương thông báo về việc thực hiện cam kết về đấu thầu trong Hiệp định EVFTA.

09:15 | 17/08/2020

Quyết định đính chính Thông tư 05/2020/TT-BCT ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ CT

Vinanet - Dưới đây là Quyết định đính chính Thông tư 05/2020/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định như Montreal về các chất làm giảm tầng ô-dôn.

21:32 | 27/06/2020

Cách tính lương cho người lao động khi nghỉ làm tránh dịch Covid-19

Vinanet - Diễn biến của dịch Covid-19 khá phức tạp,với mức độ lây lan nhanh chóng khiến nhiều doanh nghiệp ở các địa phương đã tạo điều kiện cho người lao động được làm việc tại nhà, thậm chí là ngừng việc. Điều này sẽ phải dựa vào từng trường hợp cụ thể để tính lương cho người lao động.

15:02 | 09/03/2020

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác