Triển vọng ngành đường: Thách thức cạnh tranh

Ngành mía đường đang chuẩn bị cho mùa vụ ép 2020-2021. Theo giới phân tích, bên cạnh những triển vọng trong ngắn hạn ngành đường phải đối mặt với nhiều thách thức trong niên vụ mới.

11:13 | 14/01/2021

Đối tác