Tổng quan thị trường xăng dầu trong nước tháng 9/2020

Trong tháng 9/2020 giá xăng dầu có 2 lần điều chỉnh, tính chung chỉ có xăng RON 95 tăng nhẹ 60 đồng/lít, các mặt hàng khác đều giảm nhẹ: xăng E5 RON 92 giảm 140 đồng/lít, diesel giảm 540 đồng/lít, dầu hỏa giảm 610 đồng/lít, dầu mazut giảm 240 đồng/lít (giá của Petrolimex).

16:50 | 04/10/2020

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác