Nghị định 136/2020/NĐ-CP về Luật Phòng cháy và chữa cháy

Ngày 24/11/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

10:27 | 30/11/2020

TT 30/2020/TT-BTTTT xếp lương âm thanh viên, phát thanh viên, quay phim

 
Ngày 28/10/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 30/2020/TT-BTTTT hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

14:35 | 12/11/2020

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác