7 quy định quan trọng mọi kế toán cần biết từ 05/12/2020

 
Khi Nghị định 125/2020/NĐ-CP và Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì một số quy định về thuế, xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn có sự thay đổi. Dưới đây là 07 quy định quan trọng mọi kế toán cần biết từ 05/12/2020.

10:47 | 03/12/2020

Quyết định 1929/QĐ-TTg trợ giúp trẻ tự kỷ giai đoạn 2021 – 2030

 
Ngày 25/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1929/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 – 2030.

10:30 | 03/12/2020

Đối tác