Quy định mức lương tối thiểu vùng của người lao động theo hợp đồng​

Vinanet - Nghị định số 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 11 năm 2018 về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.Theo đó, từ ngày 01/01/2019, người lao động sẽ nhận lương tối thiểu từ 2,92 - 4,18 triệu đồng/tháng, cao hơn mức lương hiện hành 200.000 đồng/tháng.

14:43 | 18/12/2018

Sửa đổi, bổ sung về chứng nhận và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa CNTT

Vinanet - Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 15 tháng 11 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành CNTT và truyền thông.

15:57 | 17/12/2018

Quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu

Vinanet - Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 15 tháng 10 năm 2018 về việc quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.

15:15 | 17/12/2018

Mỹ xóa bỏ thuế quan ưu đãi 11 mặt hàng của Thái Lan

Vinanet - Quyết định Mỹ xóa bỏ ưu đãi thuế quan đối với 11 sản phẩm của Thái Lan dựa trên cơ sở hạn ngạch các sản phẩm này vượt 180 triệu USD, hoặc thị phần từng sản phẩm tại thị trường vượt 50%.

14:04 | 13/12/2018

Tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng từ ngày 01/7/2019

Vinanet - Theo Khoản 8 Điều 4 Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 09/11/2018 của Quốc hội thì mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng từ 1.390.000 đồng lên thành 1.490.000 đồng kể từ ngày 01/7/2019.

10:38 | 13/12/2018

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác