XEM TIN THEO LOẠI HÀNG HÓA Hàng hóa khác

Nhập khẩu dược phẩm tháng 1/2021 tăng 23% so với cùng kỳ

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 1/2021 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng dược phẩm các loại của cả nước đạt trên 260,2 triệu USD, giảm 16,3% so với tháng 12/2020, nhưng tăng 23% so với tháng 1/2020.

13:00 | 14/02/2021

Đối tác