Sự biến động của tỷ lệ lãi suất cho vay qua đêm được cho là sẽ ảnh hưởng đến các tỷ lệ lãi suất khác trong nền kinh tế, tác động đến hành vi của bên cho vay và bên vay tiền, đến hoạt động kinh tế và cuối cùng là tác động lên tỷ lệ lạm phát.
Kể từ năm 1983, Chính phủ Úc đã thả nổi tỷ giá hối đoái đồng AUD, nên tỷ giá hối đoái kể từ đó được cho là lên xuống tùy thuộc vào tỷ giá thương mại, là tỷ lệ giữa chỉ số giá xuất khẩu so với chỉ số giá nhập khẩu của Úc, tăng trưởng kinh tế GDP, biến động của một số ngoại tệ như USD, đồng nhân dân tệ.
Nhờ chính sách điều hành tỷ giá, lãi suất như vậy nên những điều chỉnh chính sách của FED hay tác động bên ngoài khác, nếu có, tùy theo từng giai đoạn, chủ yếu sẽ chỉ tác động đến chính sách lãi suất của Úc mà không ảnh hưởng đến chính sách vĩ mô của Úc nói chung và chính sách tiền tệ nói riêng.
Qua hai lần điều chỉnh tăng lãi suất của FED trong quý I năm 2017, tỷ lệ lãi suất của Ốt-xtrây-li-a vẫn giữ ổn định ở mức 1,5%. Trước đó, từ tháng 3/2016, tỷ lệ lãi suất đứng ở mức 2%, sau đó được điều chỉnh giảm dần, sau ba lần điều chỉnh đến tháng 8/2016 đã xuống mức 1,5% và được giữ ổn định liên tục từ thời điểm này cho đến đầu tháng 5/2017.
Thương vụ Việt Nam tại Australia
Nguồn: vietnamexport.com