Những trợ cấp này sẽ là một cú đánh đúp cho diesel sinh học của Indonesia sau khi Liên minh Châu Âu EU hồi tháng 3/2019 quyết định rằng dầu cọ nên không được xem là nhiên liệu xanh và vì thế có thể được loại bỏ khỏi nhiên liệu tái tạo.
Ủy ban Châu Âu nơi hợp tác chính sách thương mại cho 28 thành viên Liên minh Châu Âu đã triển khai cuộc điều tra chống trợ cấp trong tháng 12/2018 sau một khiếu nại của Ủy ban diesel sinh học Châu Âu.
Giám đốc điều hành EU cho biết có bằng chứng rằng các nhà sản xuất tại Indonesia hưởng lợi từ trợ cấp dưới hình thức tài trợ xuất khẩu, giảm thuế dầu cọ, nguyên liệu thô chủ chốt ở mức giá thấp giả tạo.
Một quan chức thương mại của Indonesia cho biết chính phủ Indonesia có kế hoạch đối phó với thuế này và sẽ phối hợp trả lời với các công ty và hiệp hội diesel sinh học của Indonesia.
Mức thuế nhập khẩu đề xuất 8% với Ciliandra Perkasa, 15,7% với Wilmar Group, 16,3% với Musim Mas Group và 18% với Permata Group theo tài liệu cung cấp cho các bên quan tâm.
Các biện pháp này sẽ là tạm thời, chờ đợi kết luận điều tra của EU, và sẽ được áp dụng vào ngày 6/9/2019. Mức thuế cuối cùng, thường áp dụng cho 5 năm vào cuối cuộc điều tra sẽ cần được thiết lập vào ngày 4/1/2020.
EU đã bắt đầu tìm kiếm diesel sinh học từ Argentina và Indonesia trong năm 2012 và đã áp đặt thuế chống bán phá giá với các công ty từ các nhà sản xuất chủ chốt trong năm 2013. Tuy nhiên, các công ty này cuối cùng đã chiến thắng tại Tòa án công lý Châu Âu và tổ chức WTO.
Điều này khiến EU loại bỏ thuế với hầu hết diesel nhập khẩu từ 2 nước này, nhưng Ủy ban cũng bắt đầu điều tra về các khoản trợ cấp có thể không công bằng.
Hồi tháng 2/2019, họ đã thiết lập thuế 25,0 - 33,4% với các nhà sản xuất Argentina, nhưng cũng đồng thời cung cấp cho họ việc tiếp cận miễn thuế với khoảng 1,2 triệu tấn miễn là họ bán ở mức giá tối thiểu nhất định.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet