Theo quy định mới, thuế nhập khẩu gạo từ các nước Asean như Việt Nam và Thái Lan – những nhà cung cấp truyền thống – sẽ là 35%, theo quy định của thỏa thuận thương mại Asean hiện nay.
Gạo nhập từ ngoài khu vực sẽ có mức thuế từ 40% đến 180%.
Theo hệ thống hạn ngahj hiện tại, nhập khẩu gạo bởi lĩnh vực tư nhân mỗi năm bị hạn chế ở 805.200 tấn, được cung cấp bởi một số nước cụ thể và chịu thuế 35%.
Nguồn: VITIC/Reuters