DOC cũng thông báo, các bên liên quan mong muốn tham gia vụ việc rà soát này cần gửi thư yêu cầu theo quy định tại Mục 19 CFR 351.103 (d) trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố khởi xướng điều tra.
Trước đó, ngày 18/1/2012, DOC đã khởi xướng điều tra CBPG đối với sản phẩm tháp điện gió nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam. Ngày 18/12/2012, DOC ban hành kết luận cuối cùng của vụ việc và đã áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm nói trên của Việt Nam. Hằng năm, DOC đã tiến hành các đợt rà soát hành chính để xem xét, điều chỉnh mức thuế áp dụng.
Nguồn: Baocongthuong.com.vn