Theo đó, các nhà nhập khẩu phải chứng minh được gạo đã được đồ (parboiled) bằng cách cung cấp tất cả thông tin trong Tờ khai của nhà sản xuất như gạo đã được ngâm trong nước ở nhiệt độ tối thiểu 60oC trong ít nhất 4 giờ đồng hồ hoặc tại 65oC trong 2 giờ đồng hồ.
Sau đó, gạo được hấp ở nhiệt độ tối thiểu 110oC trong ít nhất 10 phút hoặc tại 117oC trong 5 phút.
Xin lưu ý tờ khai của nhà sản xuất phải đảm bảo phù hợp với các yêu cầu về hồ sơ và khai báo nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp Australia.
Bộ Nông nghiệp Austrlia sẽ xác minh thông tin khai báo thông qua các xét nghiệm ngẫu nhiên đối với các lô hàng về việc nảy mầm của gạo.
Toàn bộ chi phí liên quan đến việc xét nghiệm này sẽ do bên nhập khẩu chi trả.
Nhập khẩu gạo Philippines dự kiến đạt kỉ lục hơn 3 triệu tấn trong 2019Nhập khẩu gạo Philippines dự kiến đạt kỉ lục hơn 3 triệu tấn trong 2019
Nguồn: Lyly Cao/Vietnambiz, Kinh tế & Tiêu dùng