Trong đó quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất thuộc Danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định. Thông tư này không áp dụng đối với hoạt động tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh phế liệu. Việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được thực hiện qua các cửa khẩu theo quy định, trừ cửa khẩu đường bộ và cửa khẩu đường sắt.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 02 năm 2019.

Xem chi tiết Thông tư  tt01-2019-tt-bct_LBPN.doc

Nguồn: VITIC