Trước đó, ngày 22/2/2020, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ký công văn số 509/BGDĐT-GDtrH về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 lần 1. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp khiến Bộ này tiếp tục điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học lần 2. Cụ thể:
- Kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020 (thay vì trước ngày 30/6/2020 theo Quyết định số 514/QĐ-BGDĐT ngày 22/02/2020).
- Thi trung học phổ thông quốc gia từ ngày 08 - 11/8/2020.
Trên cơ sở khung kế hoạch thời gian này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động quyết định thời gian cho học sinh đi học trở lại, đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại địa phương.
Trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường, các Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, tinh giản nội dung dạy học, triển khai các hình thức dạy học qua internet, trên truyền hình; tổ chức ôn tập, kiểm tra công nhận kết quả học tập qua internet, trên truyền hình khi học sinh đi học trở lại.
Bộ GDĐT tiếp tục bám sát tình hình diễn biến và kiểm soát dịch bệnh để hướng dẫn kịp thời các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020.
Xem chi tiết Công văn 803/BGDĐT-GDTrH tại đây.

Nguồn: VITIC