Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo UBND các cấp, sở giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục cùng phối hợp thực hiện tốt các nội dung liên quan đến chỉ đạo điều hành giá như tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng thu sai quy định, lạm thu.
Trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, việc thực hiện các khoản thu đối với năm học 2019-2020 phải đảm bảo nguyên tắc:
- Trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch, nếu không triển khai học trực tuyến thì không thu học phí. Chỉ thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù.
- Mức thu học phí thực hiện theo số tháng thực học với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên; không quá 09 tháng/năm với cơ sở giáo dục phổ thông; không quá 10 tháng/năm với cơ sở giáo dục đại học.
- Tương tự, với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, nếu không tổ chức học trực tuyến thì không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ. Nếu đã thu thì thanh toán bù trừ khi học sinh đi học trở lại và thanh quyết toán vào cuối năm học với phụ huynh học sinh.
Công văn nêu rõ, xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục và truy cứu trách nhiệm cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng thu sai quy định, lạm thu. Đồng thời, chỉ đạo quán triệt Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và chỉ cho phép được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
Xem chi tiết Công văn 1620/BGDĐT-KHTC tại đây.

Nguồn: VITIC