Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.
Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị thực hiện các giải pháp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình, dòng họ trong việc phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời chia sẻ, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, phát huy tinh thần tương thân tương ái, tạo sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng.
Nội dung đáng chú ý trong Công Văn này là Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch cấp tỉnh phải vận động, hướng dẫn, khuyến cáo nhân dân cân nhắc thời gian tổ chức việc cưới vào thời điểm phù hợp khi đã có công bố hết dịch; khuyến khích hình thức báo hỉ.
Đối với việc tang, không làm cỗ mời khách trong ngày tang lễ và những ngày tuần tiết; thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.
Về nghi lễ tảo mộ trong tiết thanh minh thì không tập trung đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 02m; vận động dòng họ, gia đình không tổ chức liên hoan, gặp mặt trong thời gian có dịch.
Xem chi tiết Công văn 1358/BVHTTDL-VHCS tại đây.

Nguồn: VITIC