Theo Công văn này, trường hợp được miễn chi phí khám chữa bệnh đối với người áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế, bao gồm: Ca bệnh nghi ngờ nhiễm nCoV; ca bệnh có thể nhiễm nCoV; ca bệnh xác định nhiễm nCoV.
Các ca bệnh này được xác định theo hướng dẫn của Bộ Y tế về chuẩn đoán, điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV. Danh mục thiết bị y tế, thuốc, vật tư y tế tiêu hao để chuẩn đoán, điều trị thực hiện theo hướng dẫn của Cục Quản lý BCB về danh mục thiết bị y tế, thuốc, vật tư y tế tiêu hao cho đơn vị điều trị cách ly.
Đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, đang trong thời gian cách ly mà mắc phải các bệnh khác phải khám, điều trị hoặc đang điều trị bệnh khác mà bị áp dụng biện pháp cách ly y tế thì:
- Người có thẻ BHYT được quỹ BHYT thanh toán chi phí điều trị các bệnh khác trong phạm vi quyền lợi như đối với trường hợp cấp cứu, trừ chi phí đã được miễn. Nếu điều trị tại nơi không có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT thì được quỹ BHYT thanh toán trực tiếp;
- Người không có thẻ BHYT thì phải tự thanh toán chi phí điều trị bệnh khác theo quy định của pháp luật về giá dịch vụ KCB.
Trường hợp người bệnh tự đi khám chữa bệnh được kết luận không phải áp dụng biện pháp cách ly y tế thì:
- Người có thẻ BHYT được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh thực hiện theo quy định của pháp luật về BHYT;
- Người không có thẻ BHYT phải tự thanh toán chi phí.
Xem chi tiết Công văn 505/BYT-BH tại đây.

Nguồn: VITIC