Theo đó, sẽ phạt tiền đối với chủ xe không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (để chuyển tên chủ xe trong Giấy đăng ký xe sang tên của mình) theo quy định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế. Cụ thể:
Xe ô tô
- Trường hợp chủ xe là cá nhân: Phạt tiền từ 02 - 04 triệu đồng (trước đây bị phạt tiền từ 01 - 02 triệu đồng).
- Trường hợp chủ xe là tổ chức: Phạt tiền từ 04 - 08 triệu đồng (trước đây bị phạt tiền từ 02 - 04 triệu đồng).
Xe máy
- Trường hợp chủ xe là cá nhân: Phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng (trước đây bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng).
- Trường hợp chủ xe là tổ chức: Phạt tiền từ 800.000 đồng - 1,2 triệu đồng (trước đây bị phạt tiền từ 200.000 - 400.000 đồng).
Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp vi phạm nêu trên đều bị phạt mà theo khoản 10 Điều 80 Nghị định này, xe không chính chủ chỉ bị phạt khi xác minh:
- Trong quá trình đăng ký xe;
- Trong quá trình điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông.
Từ năm 2020, khi không có và không mang giấy tờ xe cũng sẽ bị phạt theo mức phạt mới. Theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ 2008, khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện phải đem theo:
- Giấy đăng ký xe;
- Bằng lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới;
- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới;
- Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (thường gọi là bảo hiểm xe máy).
Nếu thiếu bất cứ giấy tờ nào nêu trên, người lái xe sẽ bị phạt. Cụ thể mức phạt theo Nghị định 100 như sau:
* Giấy đăng ký xe:
- Đối với ô tô:
+ Không có: Phạt tiền từ 02 - 03 triệu đồng; tước Bằng lái xe từ 01 - 03 tháng (không thay đổi so với trước đây).
+ Không mang theo: Phạt tiền từ 200.000 - 400.000 đồng (không thay đổi so với trước đây).
- Đối với xe máy:
+ Không có: Phạt tiền từ 300.000 - 400.000 đồng (không thay đổi so với trước đây).
+ Không mang theo: Phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng (trước đây bị phạt từ 80.000 - 120.000 đồng).
* Bằng lái xe:
- Đối với ô tô:
+ Không có: Phạt tiền từ 04 - 06 triệu đồng (không thay đổi so với trước đây).
+ Không mang theo: Phạt tiền từ 200.000 - 400.000 đồng (không thay đổi so với trước đây).
- Đối với xe máy:
+ Không có: Phạt tiền từ 800.000 đồng - 1,2 triệu đồng (không thay đổi so với trước đây).
+ Không mang theo: Phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng (trước đây bị phạt từ 80.000 - 120.000 đồng).
* Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định (Chỉ áp dụng đối với ô tô):
+ Không có: Phạt tiền từ 04 - 06 triệu đồng; tước Bằng lái xe từ 01 - 03 tháng (không thay đổi so với trước đây).
+ Không mang theo: Phạt tiền từ 200.000 - 400.000 đồng (không thay đổi so với trước đây).
* Bảo hiểm xe máy
- Đối với ô tô:
+ Không có hoặc không mang theo: Phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng (không thay đổi so với trước đây).
- Đối với xe máy:
+ Không có hoặc không mang theo: Phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng (trước đây bị phạt từ 80.000 - 120.000 đồng).

Nguồn: VITIC